Tất cả các Doanh Nghiệp và Doanh Nhân Họ Dương cùng cam kết kinh doanh uy tín và chất lượng

(Các Doanh Nghiệp - Doanh nhân Họ Dương chưa phải là thành viên CLB và bà con Họ Dương cả nước cần liên hệ xin vui lòng theo hướng dẫn trong phần giới thiệu)

Quận Bình Thạnh ( 1 )

CN TP HCM - TCT TV XD VIỆT NAM      5/5 điểm (0 phiếu)

Link: http://vncc.vn
Lời mở đầu

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC), qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua những chặng đường xây dựng và phát triển gắn liền với sự phát triển của ngành xây dựng đã và đang tự tin đi lên cùng sự phát triển của đất nước. Xem thêm